5 juli 2022 – Oonderweg

Per vandage bi´w op vakaansie. Wie bint vanmorn in alle vrogte (5 uur) vertrökn met´n auto richting Calais. Vandoar nemt wie de veerboat naar Dover, want wie goat noar het laand woer Boris Johnson veurlopig nog premier is, ofwà het Verenigd Koninkrijk. Wie begint in Hwllfordd in Zuid-Wales (dat köj toch neet oetsprekn…) en noa un wekke trekt wie veerder noar Cambridge, woer wie ok wier un wekke bliewt.
Dus vandage alleanig meer foto´s van oonderweg, want de reize was laank genog…

Op de parkeerplaatse vuur de veerboot in Calais
De witte klifn van Dover
De brugge oawer de Severn is de greanze tusken Engelaand en Wales

4 juli 2022 – Vrogger

Vandage he’k mie un pad emaakt, dwas duur de veeldbloomn hen. Ik was het zat um der met de slangn van de sproeiers umhen te sjouwn, dus dan mear der dwars duur hen! Het veeld met bloomn is toch ne weele boele (volgens de vrouwe en den kan dat weatn…), dus een pädje der duur hen kan ok wà.
Toe’k dizzen foto zagge mo’k deankn an un book wa’k vrogger met Kas heb èkreangn toe´k in de eerste klasse van de leagere schole zatte , ¨Het wegje in het koren¨ duur W.G. van de Hulst. Dat was toendertied un bekeandn schriewer, want he schreef ok oondermeer de klassiekers ¨Gerdientje¨, ¨In de soete suikerbol¨, ¨Rozemarijntje¨, ¨Peerke en zijn kameraden¨, e.g.z.m.d. (en goat zo mear duur). Allemoal beuke die vrogger bie oons op de leagere schole wörn eleazen. Rechtervoort least ze op schole wat van modernere snit, mear dizze beuke hebt toch völle indruk emaakt op de generatie den in de joarn 60 en 70 op schole zat (op mie tenminste wà). Misskien dat, a´j de titels anpast, ze wier opni´js wordt èleazen? Gerdientje¨ wordt dan ¨Chloé¨, ¨In de soete suikerbol¨ wordt dan ¨Bij Bakker Bart¨ , ¨Rozemarijntje¨ wordt dan ¨Rachel¨ (Reetsjel) en ¨Peerke en zijn kameraden¨ wordt dan ¨Pickworth met zijn matties¨. En W.G van der Hult mu´j dan natuurlijk op zien Engels oetsprekn ¨ Dubbeljoe Gjie ven de Hulst¨. Ik deanke dat Bol.com dan de vroage neet ankan…

2 juli 2022 – Truggekiekn

Vandage doo’k eawn truggekiekn noar gistern. Neet dat er vandage niks is gebuurd, mear ik wolle ok gearne het hoogtepeunt van gistern loatn zeen. Doonderdagaongd hef het hier namelijk good tekeer egoan. In un korte tied völ er völle reangn wat saamn gung met völle weend. Zovölle dat un mais van de buurn vuur un groot gedeelte plat weain en dat er bie oons un groot stukke van’n ooln weelg oet’n boom weain. Met het opruumn van dizzze stormscha bint de de vrouwe en ikke un heeln middag drok èwes. Het was meer waark dan da’w dachen. Het was un race teangn de klokke want un vuilnisbelt, woe’j ok greunofval hen könt brengn, gung um veer uur dichte. Het kon net, noar un ‘snelle’ rit met auto en anhanger duur het Leijerweerd (zoonder bandenwissel) kwam wie der un twee minuutn vuur veere an. Net op tied! Max Verstappen kan nog wà iets van oons learn vuur wat betreft het racen op zaandweangn…

1 juli 2022 – Op de helfte

Wie zit vandage àwier in de tweede helfte van het joar, oawer vief moand is Nederlaand volop in kasstemming en is oawera de kasverlichting wier an…
Um toch mear eawn bie het nò van’n zommer te bliewn, vandage un foto van ’n Verbena of Iezerhard. Den begeent nò net bie oons te bleuijn. In de middeleeuwn dichen ze dizze plaante heilzame werkingen too. Zo zolle oondermeer helpn teangn verwondingen oppeleupn met zwaardvechen. He helpn teangn het iezer, vandoar den naam. Ik weet neet of dit woar is (ik heb zo miene twiefels oawer dat un betje gestriek met dizze plaante wil helpn a’j net bint ekloowd duur’n vijandelijk zwaard), mear ik goa de proef neet op de som nemn…

19 juni 2022 – De grote kaardebol

Hieroonder zee’j un foto van de grote kaardebol. Ne grote distelachtige plaante met opvallende grote bloomnköppe. Ik heb het eens noa èzoch op’t internet en het blik dat dizze plaante vrogger wörn gebroekt in de lakenindustrie. De bloomnköppe (kaardeboln) wörn in un hooltn hoolder èplaatst woermet het wollenlaakn wörn opperuwd. Late gebuurn dat met machienn woerbie de kaardeboln op staaln penn wörn ereangn. Doar wörn in Fraankriek honderden beunders met kaardeboln verbouwd vuur de textielindustrie. Mear an alles koomp un eane en dus ok an het gebroek van kaardeboln in de textielindustrie. Doar wordt gennen eankeln beunder meer verbouwd want er bint bettere maneern um de stof op te ruwn. Het enige wa’j nò nog könt doon is un paar keer fleenk met zonnen kaardebol oawer un jökkebult schoern at ze oe hebt èstökn. Dan vernem ie gen jökke mear…

18 juni 2022 – Het hekke van de weide van’n Deks

Met oons dagelijkse rondje loopn komt wie ok vake langs de weide van’n Deks. Dat is un weide woer’n Deks oet Eanter ziene schöape hef loopn. ’n Deks is un gepensioneerdn vri’jgezel den aaltied knap drok met ziene schöape is. Ie zeet em dan ok vaake fietsen, op weg noar de weide met de schöape.
De leste tied zaggen wie gen schöape meer in de weide. Het grös was wàl netjes èmeaid en in baaln edoan, mear de schöape zaggen wie neet meer. Un Deks zaggen wie ok neet mear fietsen. Wie vreungn oons wà of wat er met de schöape was gebuurt (allemoal verkoch?) mear dachen neet vearder. Un Deks zol ongetwiefeld wà wier met ziene schöape teruggekomn. Vanaongd op de buurbbq heurn wie dat ’n Deks un paar wekke geleane oet de tied is ekömn. Doar schrikke ie van. Wie harn in de kraante un rouwdadvertentie ezeen van Gerrit Koenderink, mear der nooit bie stille stoan dat dit ’n Deks was.
Dus bie de weide van’n Deks zee’j genne fietse mear teangn het hekke stoan. Ie zölt ok gen schöape mear zeen . Het hekke blif dichte en de weide lëug…

Ps. En elke keer a’w het oawer’n Deks hadn maakn wie ok grappn en grolln oawer zienn naamgenoot met de hese stemme oet de serie Dynasty van de joarn 80 (Dex Dexter). Den is trouwens ok à oet de tied…

17 juni 2022 – Natte veute

Vandage he’k opni’js de stökkeboon’n èpot. De eerste keer warn ze mie kets verrot duur’n reangn. Boon’n hoolt neet van koole en natte veute, zoas ze dat zengt. Dus vanaongd he’k wier un ni’je poging edoan. Vuur de zekerheid he’k ter wat meer in de groond èstopt dan neurig is, zoda’k un gröttere kaans hebbe da’t er wat opkomt. En met die tropische temperatuurn van morn, munt ze zeker de groond oetscheetn! Gen koole en natte veute mear mear warme veute. Zolang het mear gen zweetplakkers bint….

6 juni 2021 – D-day, TP-day en RL-day

Het is vandage D-day. Achenzeungtig joar geleane begun de invasie in Normandië duur de Gealieerden. De D steet vuur Decision, umdat hier het keerpunt van’n oorlog in Europa lea.
Het is vandage ok TP-day. Dit sprekt vuur zichzelf op’n Tween Peenksterdag :-). Eagenlijk is het dubbelop mear het bekt wà lekker.
As leste ha’w vandage ok RL-day ofwà Roetn Lapn day. Un paar keer per joar doo’w saamn de grote roetn lapn Het is un heel geknooi umda’w dit met behulp van’n grootn lädder munt doon. Groote roetn liekt mooi, mear zoas Johan Cruijff zea: Elk voordeel hep z’n nadeel… en dat is dan vuural met het roetn lapn.
Mear het is allemoal good egoan, de roetn bint allemoal streeploos elapt en wie könt dan ok wier met un heldere blik noar boetn kiekn!

4 juni 2022 – Ontgreun’n

Vandage he’k mie hellig emaakt op het grös en onkroed in de stroate. Het wordt steeds meer en a’k neet oppasse he’w straks meer grös en onkroad as steender in de stroate. Dus vandage he’k un begin èmaakt met het ontgreun’n van de stroate. Doar kwam gen draank of andere zaakn bie te passe zoas bie het ontgreun’n van studeantn. Het enige wa’k neurig harre, was un voongkrabber. Alleanig noa afloop kwam der wà wier draank in’t spel, want van al dat ontgreun’n krie’j natuurlijk völle dös. En dan smaakt un pilsje op zoaterdagmiddag wà heel lekker…

3 juni 2022 – De buurvrouwn

Ha’k gistern de buurmeakes op’n foto èzet, vandage is het de buurte an buurvrouwn. Iets un aandere mear bettere kluur, mear ok à net zò ni’jsgierig as de buurmeakes van gistern. En lachen? Hoo mear…

Ps. Dit liekt mie staarkn, ok wier zo dialectwoord wa’t weinig wordt gebroekt. Rechtervoort gebroekt de leu meer het woord “Vearzen” (vaarzen) vuur eerstekalfsbeeste.